Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: 

Mirela Coita, telefon: 0359-411.550, email: tele@bihor.insse.ro

 

Legea 544/2001

Normele de aplicare (HG123/2002)

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001: Anexa 1

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal): Anexa 3, Anexa 4

Raport de aplicare a Legii 544/2001 (Anexa 5)

Listă categorii documente produse/gestionate de către DJS Bihor