Populaţia

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE LOCALITĂŢI, LA 1 IANUARIE 2024 – date provizorii

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE LOCALITĂŢI, LA 1 IULIE 2022 – date provizorii

POPULAŢIA ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI LA RECENSĂMINTE

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE

POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE

MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII

RATELE DE FERTILITATE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ

DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE

MIGRAŢIA INTERNĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII