Agricultură

FONDUL FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE

PRODUCŢIA AGRICOLĂ DE BUNURI ŞI SERVICII AGRICOLE

SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI

PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ LA PRINCIPALELE CULTURI

PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR LA PRINCIPALELE CULTURI

SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD, ÎN ANUL 2021

PRODUCŢIA TOTALĂ DE STRUGURI, ÎN ANUL 2021

PRODUCŢIA MEDIE DE STRUGURI LA HECTAR, ÎN ANUL 2021

PRODUCŢIA TOTALĂ DE FRUCTE, ÎN ANUL 2021

PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ (la sfârșitul anului)

EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului)

PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ, ÎN ANUL 2021