Locuinţe şi utilităţi publice

FONDUL DE LOCUINŢE

STRĂZILE ORĂŞENEŞTI

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A APEI POTABILE

VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR

CANALIZARE PUBLICĂ ŞI SPAŢII VERZI

REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE

LOCALITĂŢI ÎN CARE SE DISTRIBUIE ENERGIE TERMICĂ

TRANSPORTUL URBAN DE PASAGERI