Publicații statistice

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2024

ianuarie     februarie     martie      aprilie       mai       iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

 

Starea socială și economică a judeţului BIHOR în anul 2023

Publicaţia se doreşte a fi o radiografie a anului precedent atât din punct de vedere economic cât şi social, cuprinzând o serie de date statistice grupate în tabele şi grafice sugestive.

 

 

Anuarul statistic al judeţului BIHOR – ediţia 2023

Anuarul reprezintă unul din instrumentele statisticii oficiale care permite cunoașterea evoluției societății și prezintă informații statistice relevante, structurate pe mai multe domenii.

 

 

Populaţia judeţului Bihor la 1 ianuarie 2020 (date provizorii)

Populaţia constituie una din cele mai complexe colectivităţi statistice datorită diversităţii caracteristicilor care fac obiectul observării, al modificărilor frecvente în structura şi dimensiunea sa. Raţiuni de ordin socio-economic şi demografic impun cunoaşterea numărului şi structurii acesteia la anumite momente. Necesitatea cunoaşterii structurii populaţiei după vârstă şi sex este dată de importanţa acestor caracteristici în definirea rolului şi locului fiecărei persoane  în procesul reproducerii populaţiei, al activităţii economice şi în  general al organizării sociale.

 

 Comerţul internaţional al judeţului BIHOR în anul 2019

Publicaţia de faţă prezintă o sinteză a evoluţiei comerţului internaţional cu bunuri a României şi a judeţului Bihor din perioada 2018 şi 2019. De asemenea, sunt oferite informaţii referitoare la proiecţia exporturilor FOB şi a importurilor CIF pe judeţe în perioada menţionată.

 

 

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2023

ianuarie     februarie     martie      aprilie       mai       iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2022

ianuarie     februarie     martie      aprilie       mai        iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2021

ianuarie     februarie     martie      aprilie       mai        iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2020

ianuarie     februarie     martie      aprilie       mai        iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2019

ianuarie     februarie     martie      aprilie        mai        iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie

 

Buletinul Statistic Lunar al judeţului BIHOR – 2018

ianuarie     februarie     martie      aprilie        mai        iunie

iulie  august  septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie