Buletin informativ privind informațiile de interes public comunicate din oficiu

 

 

 

Nr. crt. Buletin informativ
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului National de Statistica
2. Structura organizatorică a DJS Bihor
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare
4. Datele de contact ale DJS Bihor: telefon, fax, adresă mail
5. Datele de contact ale conducerii instituţiei, respectiv: programul de audienţă, telefoanele de contact pentru directorul executiv, directorul executiv adjunct şi şefii de serviciu, ale persoanei responsabile de aplicarea legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale persoanei responsabile de aplicarea O.G 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
6. Coordonatele de contact ale direcţiilor teritoriale de statistică
7. Programele anuale ale cercetărilor statistice ale INS
8. Bugetul anual al Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor
9. Situaţii financiare actualizate
10. Raport anual privind L. 544/2001
11. Rapoartele anuale de activitate ale DJS Bihor
12. Declaraţiile de avere şi interese ale salariaţilor DJS Bihor
13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
14. Situaţia achiziţiilor publice ale DJS Bihor
15. Norme de confidenţialitate statistică
16. Chestionarele statistice utilizate de către INS/DJS
17. Nomenclatoarele statistice utilizate
18. Comunicate de presă
19. Informaţii statistice care se regăsesc în bazele de date online (Tempo Online)
20. Publicaţii statistice de sinteză, buletine statistice lunare
21. Codul de conduită etică şi profesională
22. Raport de transparență decizională cf. L52/2003